Korte omschrijving

Centraal in NewTon staat het vastleggen van alle inkomende en uitgaande wegingen, voor het vastleggen van alle informatie in het logistieke en commerciële voor- en natraject zijn verschillende modules beschikbaar waardoor NewTon inzetbaar is zoals u dat wenst.

Functionaliteit NewTon

ALGEMEEN: Uitgebreid relatiebeheer met onder andere Prijsafspraken, Uitgebreid materialen bestand met onder andere Prijsbewaking, documenten in verschillende talen [Nederlands, Duits, Engels, Frans en een zelf te kiezen taal] etc.

WEGEN: Standaard wegingen [vol en leeg], Combinatie weging [auto met aanhanger], Netto wegingen en wegingen voor Derden en het maken van sorteerrapporten.

DOCUMENTEN: Weegbon [twee zelf te definiëren lay-outs mogelijk], LMA Begeleidingsbrief, LMA-S formulier, Vrachtbrief B1 en B2, CMR, EVOA documenten, VDM, ED61 NewTon biedt daarnaast de mogelijkheid tot het koppelen van zelf te definiëren conceptdocumenten in Word als bijvoorbeeld Vernietigingsverklaring, Houderschapsverklaring en Transportbegeleidend document EU 259/93. Het aantal te koppelen concepten is ongelimiteerd.

OVERZICHTEN: Uitgebreid overzicht van de geregistreerde wegingen en gekoppelde gegevens op basis van (een combinatie van) vele criteria, in Microsoft Excel.

NewTon modules

Onderstaand een greep uit de beschikbare NewTon modules met een beknopte beschrijving:

Webfleet: In samenwerking met TomTom , een gerenommeerde naam in navigatiesystemen, kunt u op elk moment zien waar de voertuigen zich bevinden, welke werkzaamheden worden uitgevoerd en wat de status is van de orders. Zaken als een directe verbinding tussen de planning en voertuigen, een inzichtelijk en beheersbaar uitvoeringstraject van de orders en moeiteloos factureren van geregistreerde werkzaamheden behoren met NewTon Webfleet tot de mogelijkheden. Met Webfleet is het mogelijk om tot op laad en los niveau coördinaten vast te leggen van de relaties en of specifieke container / installatie. Orders worden online automatisch bijgewerkt zodat u direct op de hoogte bent van de orderstatus, aanvangstijden , stoptijden en doorlooptijden.

Vervolgwegen: laden of lossen van een wagen met verschillende materialen met tussenwegingen per materiaal. Per materiaal wordt een regel in het sorteerrapport gezet.

Partijwegen: voor bijvoorbeeld het laden of lossen van een schip met een wagen.

Ladingwegen: voor het vastleggen van meerdere weegregels in dossier van bijvoorbeeld Wagons of Containers.

Particulier wegen: Met de module Particulier wegen kunt u op het niveau van Wegingen en Relaties onderscheid maken tussen Particulieren en Bedrijven.

Weegcontracten: Met de module Weegcontracten kunt u inkoop en verkoopcontracten vastleggen. Door wegingen te koppelen aan contracten kunt u het nog te leveren tonnage bijhouden.

Containernummers registreren via wegingen: In NewTon is het mogelijk om uw containernummers te registreren. Met deze module kunt u via de wegingen de gehaalde en geplaatste containers registreren. Op deze manier kunt u constant de status van een specifieke container bepalen.

Kassa: Voor het voeren van compleet kasbeheer en het genereren van kasbonnen op basis van wegingen, inclusief de mogelijkheid tot verzamelkasbonnen [bijv. wekelijkse afrekening].

Direct factureren: Voor het maken van inkoop, verkoop en schaduwfacturen vanuit de wegingen, inclusief de mogelijkheid tot verzamelfacturen en het maken van handmatige facturen.

Container afspraken: Voor het vastleggen van verhuurafspraken van containers en inzamelmiddelen inclusief alle tarieven en het automatisch genereren van wissel en/of ledigorders op basis van vaste afspraken.

Container orders: Voor het vastleggen van plaats en wisselopdrachten van containers, meestal in combinatie met Containerafspraken.

Inzamel orders: Voor het vastleggen van plaats-, ledig-, en wisselopdrachten van inzamelmiddelen, meestal in combinatie met Containerafspraken.

Containeridentificatie: Voor het vastleggen van geplaatste en gehaalde containernummers via orders of wegingen, inclusief historie.

Extern logistiek: Voor het uitbesteden van uw containerorders aan een externe transporteur.

Rondrij afspraken en orders: Voor afspraken, planning en orders van rondrij inzamelingen [verenigingen etc.] inclusief het registreren van aantal en soort in te zetten materieel.

Vrachtorders: Voor het vastleggen van inkoop-, verkoop- en transito-orders, inclusief inkoop-, verkoop- en transport-bevestigingen

Margeverdeling: Voor het toekennen van marges uit vrachtorders aan inkoop- en verkoop-account managers.

Traject: Voor het vastleggen van prijsafspraken met transporteurs, te gebruiken in vrachtorders.

Contracten: Uitgebreide module voor het registreren van Open en Gesloten [tonnage en vrachten] inkoop en verkoop contracten in combinatie met vrachtorders. Van Gesloten vrachten contracten worden vooraf Vrachtorders gegenereerd, van Open contracten en Gesloten tonnage contracten worden vanuit de wegingen vrachtorders gegenereerd.

Facturering: Voor het automatisch genereren van inkoop, verkoop en schaduwfacturen op basis van wegingen en orders, inclusief de mogelijkheid om handmatig facturen te maken.

Prijzen automatisch vullen: Voor het automatisch vullen van prijzen in orders of facturen op basis van prijsafspraken met relaties [bijvoorbeeld wanneer u zaken doet op basis van gepubliceerde prijzen die doorgaans pas gedurende de maand uitgegeven worden].

Factuur koppeling: Voor het maken van een exportbestand van facturen voor de koppeling met uw boekhoudpakket.

Factuur controle: Genereert facturen van inkopen, kosten en transport op basis waarvan inkomende facturen gecontroleerd en geboekt kunnen worden, in combinatie met Factuur koppeling.

Acties: Voor het vastleggen van reminders voor uzelf of collega’s.

PRN: Voor het automatisch samenstellen van uw maandelijkse PRN monitoring informatie.

LMA: Voor het automatisch doen van LMA aangifte.

SMS koppeling: Voor het automatisch verwerken van volmelding van [pers] containers middels SMS-melder.

De prijs van een NewTon applicatie is afhankelijk van de gekozen modules en/of de gewenste functionaliteit. Wanneer u in het informatie formulier aangeeft welke modules u zou willen gebruiken of een omschrijving geeft van de gewenste functionaliteit, ontvangt u per e-mail een prijsindicatie. Klik hier voor het informatieformulierNewTon Software is een product van NewTon Software Nederland BV | Twentepoort Oost 17
7609 RG Almelo T:0546 569192 F:0546 867485 E:info@newtonsoftware.nl