• Wat is het NewTon continuïteitsplan?

  Het NewTon Continuïteitsplan is vergelijkbaar met een onderhoudscontract.

  Het NewTon Continuïteitsplan is zo opgezet dat ideeën van gebruikers met betrekking tot efficiency verbeteringen of kleinere aanpassingen worden verzameld en beoordeeld, zowel door Con Systems als door andere deelnemers van het Continuïteitsplan. Ideeën die worden uitgevoerd komen middels een periodieke update ter beschikking van alle deelnemers.
 • Wat kost het NewTon Continuïteitsplan?

  Het tarief voor het NewTon Continuïteitsplan bedraagt 12% van de bruto moduleprijzen per jaar.
 • Hoe werkt het NewTon Continuïteitsplan?

  Deelnemers leveren hun ideeën schriftelijk of per e-mail aan bij Con Systems. De aangeleverde ideeën worden door Con Systems beoordeeld, om in aanmerking te komen voor opname in een periodieke update moet een voorstel bijvoorbeeld algemeen toepasbaar zijn. Na de evaluatie door Con Systems ontvangt elke deelnemer een overzicht van de gedane voorstellen ter beoordeling en eventuele aanvulling. Op basis van deze informatie zal Con Systems vervolgens besluiten welke aanpassingen in de periodieke update zullen worden opgenomen.

  Periodieke update’s worden op CD toegezonden aan de deelnemers en gaan vergezeld van een uitgebreide beschrijving van de aanpassingen. Periodieke update’s kunnen eenvoudig geïnstalleerd worden door de eigen systeembeheerder.

NewTon Software is een product van NewTon Software Nederland BV | Twentepoort Oost 17
7609 RG Almelo T:0546 569192 F:0546 867485 E:info@newtonsoftware.nl