Korte omschrijving:

NewTon Werken is een NewTon product dat specifiek gemaakt is voor bedrijven die op projectbasis grote gewogen hoeveelheden materialen aanleveren en/of afvoeren op verschillende projectadressen van haar klanten. NewTon Werken wordt ingezet bij bijvoorbeeld asfaltcentrales en zand/grind bedrijven.

NewTon Werken biedt de mogelijkheid om per project van een afnemer een Werk vast te leggen. In een Werk kan worden vastgelegd welke materialen geleverd en/of afgevoerd moeten worden en in welke [geschatte] hoeveelheid. Per Werk kan het adres of de locatie-omschrijving worden vastgelegd [laad/los adres].

Met NewTon Werken kunnen wegingen snel en efficiënt vastgelegd worden door deze te koppelen aan een Werk; na het kiezen van het Werk hoeft men nog slechts de gewichten vast te leggen. Het gewicht wordt verwerkt op het Werk en op de weegbon wordt aangegeven wat het totaal tonnage en aantal vrachten is dat op dat moment geleverd is op dat Werk.

In het overzicht Werken is direct zichtbaar welk tonnage van het Werk is gereden en welk tonnage er nog gedaan moet worden.

Het is zelfs mogelijk een kenteken [van eigen wagenpark of externe transporteurs] aan een Werk te koppelen; wanneer u één of meerdere kentekens onafgebroken op een Werk zet kan bij het vastleggen van de wegingen worden volstaan met het invoeren van het kenteken om alle benodigde gegevens in de weging vast te leggen.

Naast uitgebreide overzichten van alle geregistreerde wegingen biedt NewTon Werken ook de mogelijkheid om van één of alle werken dagoverzichten te maken. Zowel het overzicht wegingen als het dagoverzicht per werk biedt een uitstekende basis voor verdere administratieve verwerking van de registraties in andere [financiële] systemen.

NewTon Werken kan ook uitgebreid worden met een optionele factureringsmodule zodat facturen op basis van wegingen en met referentie naar het werk eenvoudig vanuit NewTon gemaakt kunnen worden. Deze module biedt ook de mogelijkheid tot een koppeling met [daarvoor geschikte] externe boekhoudpakketten.

NewTon Software is een product van NewTon Software Nederland BV | Twentepoort Oost 17
7609 RG Almelo T:0546 569192 F:0546 867485 E:info@newtonsoftware.nl