Smits & Co , sterk in service !

Smits & Co levert al bijna 50 jaar weegoplossingen in de recycling, voeding,beton, zand en chemische industrie. Naast deze oplossing is men zeer sterk in het ombouwen van mechanische weegbruggen naar een hedendaagse elektronische weegbrug en zorgt men ervoor dat de weegapparatuur voldoet aan de huidige wetten en regels. Dix is al 35 jaar actief in de weeg-branche en mag als expert worden beschouwd. In eerste instantie werkzaam als monteur en later als eigenaar van het bedrijf. Verder zijn er nog 2 medewerkers in dienst bij het bedrijf dat sinds jaar en dag is gevestigd te Brummen.

Service is het toverwoord voor Smits & Co. Te allen tijde klaarstaan voor een klant als er een storing is aan de weegbrug / schaal. Snelle opvolging van een storing staat hoog in hun vaandel. “Als een klant op donderdagavond belt dat hij een storing heeft dan zijn wij in de mogelijkheid om acuut deze storing te verhelpen en kan de klant op vrijdagochtend gewoon weer zijn weegbrug in gebruik nemen”, aldus Dix.

Naast een ijzersterke service naar hun klanten is de snelheid waarmee Smits & Co een weegbrug kan leveren ook een sterk punt. “Als de klant zorg draagt voor het storten van de fundering is het voor ons mogelijk om binnen 8 uur een weegbrug operationeel te krijgen”.

Sinds een aantal jaren werkt Smits & Co veel met de producten van Pfister Weegtechniek. Naast de certificeringen van NMI en Verispect is het bedrijf dan ook gecertificeerd om namens Pfister te mogen ijken in Nederland.

Dix, al jarenlang actief betrokken bij NewTon Software is enthousiast over de mogelijkheden van NewTon. Hij ziet het product als een welkome ondersteuning voor bedrijven die zich in deze tijd bezig moeten houden met het registreren van onder andere weeggegevens en voor de vele wetten en regels die in de loop van de jaren door allerlei instanties zijn ingevoerd. “NewTon vereenvoudigd de bedrijfsvoering voor mijn klanten!”

Destijds is via de weegbrugdivisie van Philips het contact gelegd tussen Smits & Co en Con Systems en anno 2009 is de samenwerking nog steeds naar volle tevredenheid van beide partijen. Volgens Dix was de basis tussen beide partijen perfect omdat ze beide dezelfde denkwijze hadden over serviceverlening. De klik was er dus vanaf het begin!

Een goed voorbeeld van de samenwerking tussen Smits & Co en Con Systems is het destijds ontwikkelde NewTon Loods, een touchscreen applicatie waarmee snel en efficiënt schaalinkopen kunnen worden gedaan. Dix ontving geluiden uit de markt dat men in de recycling behoefte had aan een dergelijke oplossing en het resultaat was de ontwikkeling van NewTon Loods, inmiddels alom bekend en veelvuldig ingezet bij de NewTon gebruikers.

Op de vraag wat Dix mist in NewTon is hij zeer kort. “Ik mis momenteel niets in NewTon, het is een fantastisch product geworden waar veel bedrijven gebruik van maken”. Wat hem betreft zal de samenwerking dan ook zeker nog een lange voortzetting krijgen.

Contactinformatie Smits & Co

Smits & Co
Chris Dix
L.R. Beijnenlaan 8
6971 LE Brummen
0575-561 208
06-53 17 32 44

NewTon Software is een product van NewTon Software Nederland BV | Twentepoort Oost 17
7609 RG Almelo T:0546 569192 F:0546 867485 E:info@newtonsoftware.nl